یه حس خوبی به سال 92 دارم

یه حسی بهم میگه 92، سال اتفاقای خیـــــــلی خوبه.