رنگ چشمات يادم نميره، طعم لبهات يادم نميره

قصه هامون يادم نميره، خنده هامون يادم نميره

بگو بگو اي عشق من چرا ازم دلگير شدي؟

بگو به من اي خوب من چرا بهونه گير شدي؟

يه روز تو عاشقم بودي امروز مثل غريبه ها

يه روزي تو كنار من امروز من و فاصله ها

واي كه چي بگم يه درده تو قلبم خونه كرده

واي كه چي بگم منو عشق ديوونه كرده

واي كه چي بگم هنوزم به آتيشت مي سوزم

واي كه چي بگم چه آسون شدم يه مجنون

هر جا هستي من چشم به راتم

زنده هستم با خاطراتم

تا مي خوابم خوابت مي بينم

رفتي و من تنهاترينم