لحظه ای با من باش

تا از آن لحظه برویم تا گل

که ببندم از نگاه تو به هر ستاره پل

لحظه ای با من باش

تا که از تو نفسی تازه کنم

تا از آن لحظه ی با تو سفر آغاز کنم

سفری تا ته بیشه های سر سبز خیال

تا به دروازه ی شهر ارزوهای محال

سفری در خم و پیچ  گذر ستاره ها

از میون دشت پر خاطره ی ترانه ها

لحظه ای با من باش

تا به باغ چشم تو، پنجره ای باز کنم

از تو شعر و قصه و ترانه ای ساز کنم

شعری هم صدای بارون

رنگ سبز جنگل و آبی دریا

قصه ای به رنگ و عطر

قصه های عشق عاشقای دنیا

از یه لحظه تا همیشه

میشه از تو پر گرفت تا اوج ابرا

کوچه، پس کوچه ی شهرو

با خیالت پرسه زد تا مرز فردا

لحظه ای با من باش

 

سلام..(الوعده وفا!!! گرفتی که؟ )..عجب شعر قشنگیه..منکه خیلی دوستش دارم..شما هم فکر کنم خوشتون بیاد..!!

تا بعد