دلم مست گل سرخ عزیزم، که من دست تو دادم

نمی دونی که پاره ی دلم بود، که در بست به تو دادم

بذار تو قصر سینه ت با تو باشه، همونجا که همیشه آرزوشه

میمیرم روزی که با تو نباشه، گلی که از سر شاخه جدا شه

عزیزم دل من تو رو می خواد، سحر شد امان از شب چشمات

ندارم پر پرواز دل عاشق تن ناز، از اون راهی که رفته پشیمون اومده باز

حتی یه دست آشنا ببین کنار من نیست، همیشه خزون بودم کسی بهار من نیست

پره جوونه ی عشقه دل من، نچینش اونو از شاخه ی امید

بذار بشکفه اون غنچه ی عاشق، بشینه رو تنش گرمی خورشید

خواننده: سعيد

تا بعد