سلام..سلام..سلام..!

خوبم....اينو گفتم که يه وقتی نپرسيد حالمو   ..شما هم که خوبيد ديگه؟

خب..می خوام يه بيت شعر از يه خواننده بنويسم يه ذره فکر کنيد ببينيد مال کيه...

شق منه..س داره منو..سم می خوره..س داره منو

البته در اصل اون خواننده ی بينوا اينطوری نمی خونه اين شعر رو..من اينطوريش کردم چون از خواننده ش خوشم نمياد

اموتيکونهای بامزه....با توضيح اضافی!: (همون نون اضافی!)..از بيکاری که بهتره!!!

 (چقدر ملوسه!!!!! اين عشقه منه!)

 (وقتی اين اموتيکون رو ميذاری به طرف می خوای حالی کنی که ديگه وقته ساکت شدنه..خف!!)

 (به قول داداشم عشق دختراس! با اون چشمای ......!!!!..توييتی يادتونه؟ اين صغراشونه!!!)

 (بدون شرح!!! فقط نمی دونم اين يارو دندوناش چرا آبيه!!! يادش بخير يه زمانی توی ايرانکلابز خدابيامرز!!! سر اين اموتيکون بحث ميکرديم!!! چه کارا که ما نکرديم اونجا)

 ( من يه دوست دارم اسمش مه جب....ه!! (نميگم تا خودش بياد!! البته که تابلو شد!) اين اموتيکون عشقه اونه!!! يه جورايی شده سمبل قيافه ی اون برام!!!!)

 (اينم که ماهه!!! يه خورده بی ريخته اما چون می خنده دوستش دارم!!)

 (زمانی که ریپ زدی اساسی!!!! ازش استفاده ميکنی!! در کل زمانی که ضايعي!!) (داش مشتی شد!!!)

 (انگار روح ديده!! چشماش وحشتناک زشته!!)

 (۲ تا کاربرد داره..۱- زمانی که خوابت مياد ۲- زمانی که می خوای به طرف نشون بدی از بس حرف زده خوابت برده!! يعنی ز   ر  زيادی موقوف!!)

 (زت زياد..شر ات کم!!!!!!!!)

 (دلم کباب ميشه براش!!!)

 (اه اه اه اه اه اه اه اه و باز هم اه...بدترين اموتيکون اينه!!‌زشت...بی ريخت... ..اون بوس رو ميگما!!! اشتباه نشه)

واقعا از بيکاری اينا رو نوشتم...شما هم اگه بيکاريد بخونيد...اين آخريا ديگه قاطی کردم!!!!

راستی اسم خواننده ی اون شعره اينه:

ف

ت

ا

ن

ه

 فکر نکنيد مخم تعطيله ها..نه..خيليم بازه بجز روزای جمعه  ..فقط نمی دونم چرا يه دفعه زدم تو اين فاز...شايد فقط به خاطر تو!!!!

راستي...تبريك به خاطر وبلاگ دوستمون و صدای باران ..ايشالله كه موفق باشند...

و يه چيز ديگه..وبلاگم قاطی كرده بود تمامه لينكها و عكس و موزيك و ... هوتوتو...حوصله ی لينك گذاشتن هم ندارم...شايد معجزه ای رخ داد و درستشون كردم..اما فعلا همينطوريه ديگه... 

 تا بعد