این دیگه فکر نداره

وقتی می شنوی می گم

تو برو باهام نمون

حتی اسممو نیار

اگه یک شب دیگه

زیر بارونا قدم زدی بدون

که تمام فکر من، پیش تو بود

مثل تو، تو زندگیم هیشکی نبود

می دونی حرفی ندارم، اگه زمزمه هامون، شده یخ تو دلامون

می دونی جایی ندارم، جز امشب زیر بارون، برم پیش خدامون

سلام...فقط همين!!