شبا همش به میخونه میرم من

سراغ می و پیمونه میرم من

تو این میخونه ها خسته ی دردم

به دنبال دل خودم میگردم

دلم گم شده پیداش میکنم من

اگه عاشقته وای به حالش

رسواش میکنم من!

وای به حالش رسواش میکنم من

یه روز خیمه زدی تو سرنوشتم

منم از عاشقی واست نوشتم

گمون کردی هنوز پر شر و شورم

هنوز عاشقم و خیلی صبورم

تو که قدر وفامو ندونستی

میشد یه رنگ بمونی نتونستی

گمون نکن تو دستات یه اسیرم

دیگه قلبمو از تو پس میگیرم

سلام..نزديک امتحاناست و حسابی درس ميخونم...!!........يادم رفت چی ميخواستم بگم!