بیا بنویسیم روی خاک رو درخت رو پر پرنده رو ابرا

بیا بنویسیم روی برگ روی اب توی دفتر موج رو دریا

بیا بنویسیم که خدا ته قلب اینه ست

مثل شور فریاد یا نفس تو حصار سینه ست

تا همیشه موندن وقتیکه هیچ چی موندنی نیست

اوج هر صدای عاشقت که شکستنی نیست

با صدام میام همه جا تو رو مینویسم

روی اینه ی گریه هام گونه های خیسم

ای که معنی اسم تو آسمون پاکه

ریشه ی صدام نبض عشق زیر پوست خاکه

تو خواب خاک، ریشه هام، موسم شکفتن

هم صدای من میخونن وقت از تو گفتن

چشم بسته مو تو بیا به سپیده وا کن

با ترانه ی نفسات باغچه رو صدا کن

با ترانه نفسات من ترانه میگم

اسم تو مثل یه غزل عاشقانه میگم

بیا که دیگه وقتشه وقت بر گشتنه

بوی پیرهنت که بیاد لحظه ی دیدنت!

-------------------------------------------------

در رابطه با اون موجودی که گفتم:::

يه همچين موجودی رو ميتونستيد توی يه فستيوال خريد توی کشو دبی ببينيد