سلام

خوبيد؟..بازم مرسی از همراهيتون...

تقدیم به همه ی خوبان

همه ي ما
سرانجام به دامن محال آسمان برمي گرديم
از همين لحظه به بعد
بايد با باران يکي شويم
تکليف تمام روياهاي ما را
همين حروف خيس و خالص و قشنگ مي دانند ؛
دنيا رو به روشنايي شريف آفتاب نهاده است

يکی از دوستام ميگه که اين شکلک ==> مثل فحش ميمونه......نظر شما چيه؟