اگه از آدم اينترنت رو بگيرن
چي ميمونه؟
اگه از مستاي چت
مسنجرو بگيرن
چي ميمونه؟
اگه از هر چي آي ديست
اجازه ي چت رو بگيرن
چي ميمونه؟
كي ميدونه؟؟؟؟
چي ميمونه؟؟؟؟
كي ميتونه كه ندونه؟
من ميدونم
من ميتونم
واسه اينه كه (****) <قافيه پيدا نکردم!>
دست چت باز از حرفا پره
توي ليستش از آي دي ها پره
اي دي عتيقه تو اول ليست
اما تو نخواي بهش پي ام بدي (چقدر قافيه جوره )

سلام.....خوبيد؟

يه تاپيک جالبی بود توی دری وری که شعرا يا ترانه ها رو عوض ميکنيم..منم شعر هايده رو عوض کردم..البته چون خيلی سريع اينکار رو کردم آخرش بی رديف و قافيه در اومد اما معنی داره

کار جالبيه..خوشم اومده ..البته يه ذره بی استعدادم (نهايت تواضع بود...شما جدی نگيرين!!)