سلام..و باز هم مرسی از همراهيتون و لطفتون

ديشب داشتم با يکی از دوستام صحبت ميکردم  ...بحثمون رسيد به ضرر و آسيب هايی که خدا به بنده ش ميرسونه (با اندکی تصرف و تلخيص   )...به نظر بحث جالبی بود...من نظرم اين بود راجع به اين موضوع:

دقيقا همون چيزی به سر آدم مياد که صلاح خداست..خدا آدم ها رو دوست داره و اگه گاهی هم يه چيزی ازشون ميگيره، ميخواد يه تلنگر بهشون بزنه. ميخواد بگه آدم! دوستت دارم..به همين خاطر اذيتت ميکنم. و چقدر شيرينه که خدا با آدم بازی کنه..بازيچه ی دست بنده ش نباشيم...خودش هر کاری ميخواد باهامون بکنه    

تصميم داشتم در مورد <کوروش، بانی تمدن ايران زمين> بنويسم..اما اين مطلب پيش اومد..ايشالله دفعه ی بعد..شايد فردا

تا اون موقع يه خداحافظی موقت