ما هم شکسته خاطر و ديوانه بوده ايم..ما هم اسير طره ی جانانه بوده ايم

ما هم به روزگار جوانی ز شور عشق..روزی نديم بلبل و پروانه بوده ايم

بر کام خشک ما به حقارت نظر مکن..ما هم رفيق ساغر و پيمانه بوده ايم

اونا که تو زندگيشون قصه های خوب شنيدن..تو قمار زندگانی همه جور بازی رو ديدن

اونا که تو خلوت شب شعرای حافظو خوندن..همه رفتن اما بر سر دو راهی موندن

بهشون بگيد که اينجا يه نفر هميشه مسته..يه نفر هميشه تنها سر اين کوچه نشسته

بهشون بگيد که قصه ش مثل شاهنامه درازه..چی بوده کجا رسيده چجوری بايد بسازه

حالا قصه هاشو مستا توی می خونه ها ميگن اما..اون هميشه مستو توی اونجا راه نميدن

سلام

بازم از ابراز احساساتتون ممنون

يه تولد داريم...تولد دوستمون و صدای باران هست..بهش تبريک ميگم..ان شالله تولد هزار سالگيت

تولدت مبارک