سلام...ممنون از فراز...شيطان...خانه ای روی آب...مسعود...قاصدک...آرزو...ابديت...مارال گلم..امير...باران..مهدی بخاطر تبريکاشون

بالاخره بعد از سه ماه موفق شدم با دوستم صحبت کنم...اينقدر از شنيدن صداش خوشحال بودم که به جای درست صحبت کردن جيغ ميزدم..هم من هم اون  هيچ وقت دلم برای هيچ کدوم از دوستام اين طوری تنگ نشده بود...ولی اين يکی استثناست  ايشالله هميشه شاد باشه و سلامت

از وفا نام مبر، آنكه وفاخوست كجاست؟
ريشه عشق فسرد
واژه دوست گريخت
سخن از دوست مگو، عشق كجا، دوست كجاست؟


دست گرمي كه زمهر
بفشارد دستت
در همه شهر مجوي
گل اگر در دل باغ
بر تو لبخند زند
بنگرش، ليك مبوي ..


خنده‌ها برغم تو دختر مهتاب زند
گر شبي از سر غم آه كني
استخوان تو اگر آب كند آتش غم
آب شو، آه مگو ..


شاخه عشق شكست
آهوي مهر گريخت
تار پيوند گسست
به كه بايد دل بست؟
به كه شايد دل بست؟