خوش به حال بچه ها كه بي بهونه گريه ميكنن!

خوش به حال بچه ها كه وقتی گريه ميكنن كسی ازشون نميپرسه چی شده؟!

اصلا خوش به حال خودم كه گريه نميكنم ولی گاهی دلم بد جوری ميگيره! مثل الان

 دو سه ساعتی ميشه كه از يكی بدم اومده  ....

راستي: هميشه بايد فاصله ای باشه!

ميان برنامه بود!  تا بعد