سلام...خوبيد ؟‌از اين حرفا!!

امشب چه شبيست؟!‌ شب يلداست امشب

يادش بخير~~ پارسال اين موقع کجا بوديم و حالا کجا؟!! 

جای بابايی و داداشی ها خيلی خاليه..هر چند اتفاق خاصی قرار نيست امشب بيفته!! اما حضورشون خيلی ارزشمنده!! (برای بابا جون خودم که با دنيا عوضش نميکنم)  (برای علی عزيز خودم که خيلی خيلی دوستش دارم)  (برای قاسم عزيز خودم که خيلی خيلی دوستش دارم)  (!!!)

داداشی علی  :

مريم جان من هم امشب تو تنهایی خودم جشن می گیرم و جای همه تون رو خالی می کنم. امیدوارم این آخرین شب یلدایی باشه که تنهایی سر می کنیم. امشب بیایم همه گی برای آرزوهای هم دعا کنیم. و بیایم و همه یه آرزو بکنیم. اونم دیدار....

شبی که همه شادن و همه ميرن به ديدن هم ما بايد برای هم کامنت بذاريم و از دلتنگی هامون بگيم خودت ميدونی چه حاليم...پس توضيح نميدم...چون يه چيزی از توی چشمام داره ميجوشه  ..ولی با اينهمه دوری ما چه خوشبختيم چون ميدونيم همديگه رو داريم...داريم..داريم..فرق نميکنه کجا باشيم مهم اينه که توی دل هم هستيم ..دوستتون دارم...

 

هر جا هستين خوش باشين...خدانگهدار