سلام

اينجا تعطيل نيست

خوبيد؟ چقدر کيف ميده آدم بعد از امحاناش بره مسافرت چهارشنبه با مامان و مرجان رفتيم دوبی پيش قاسم و بابا تا يکشنبه (صبح) ..جاتون خالی (الکی ) کلی کيف داد....کم بود اما عالی بود و ..!!

دفعات بعد ايشالله چند تا عکس ازش ميذارم...البته عکسا مال تابستونه..از الان بگم!

اين نوشته فقط به خاطر اين بود که بگم هنوز زنده م!!  

يه متن خوشگل هم برای اين که مدتی بود که همش از خودم مينوشتم! :

 

ميگي عاشق باروني

ولي وقتي بارون مياد چتر باز ميكني

ميگي عاشق برفي

ولي از يه گوله برف ميترسي

ميگي عاشق پرنده اي

ولي اونو تو قفس ميكني

ميگي عاشق گلهايي

ولي اونا رو از شاخه ميچيني

چطور انتظار داري وقتي به من ميگي دوستت دارم، حرفتو باور كنم؟؟

 

شاد باشيد

 

من هزار تا راه امتحان كردم تا يه عكس بذارم..اما نشد...شلمنده!