سلام.Sun.gif

و اين هم آخرين آپ در سال ۱۳۸۳ ! yelrotflmao.gif

پيشاپيش عيد نوروز رو به همه تون تبريک ميگم و سال خوب و خوشی رو برای تک تکتون آرزو ميکنم bussi.gif bussi.gif love.gif love.gif

من که خيلی ذوق دارم برای سال جديد tears.gif . به نظرم مياد که سال خيلی خوبی بايد باشه..اميدوارم که همينطور باشه love.gif

راستی دو روزه که شدم بمب انرژی swg.gif ..انرژيم به هيچ وجه تموم نمیشه swg.gif ..سر کلاس با بدبختی نشستم اين دو روز swg.gif tears.gif

زياد حرف نميزنم...باز هم براتون بهترين ها رو آرزو ميکنم..و اميدوارم سال جديد سال پربرکتی براتون باشه clap.gifclap.gifclap.gif

((من اتفاق نارسی هستم که زود افتادم

افتاه و نيفتاده، منه ساده

پای پياده

هنوز نيفتادم

درياب مرا   boldblue.gif))

خيالتان لبريز

خواب هاتان رنگين

آرزوهاتان دورادور

و پيروزيتان نزديک باد! bbx91.gif bbx91.gif