سلام

همونجوری که ميخواستم شد.

دينگ دينگ ما رفتيم  

برميگردم..با يه عالمه حرفای قشنگ و خاطرات به ياد موندني.

البته اميدوارم همه چيز طبق پيش بينی خودم پيش بره.

زمان زيادی دور نخواهم بود... خوبه.. نه زياده نه کم... اميدوارم شيرين باشه.

برنامه های زيادی دارم.

مهمترينش اينه که برم رويا رو ببينم...البته اميدوارم همچنان همون جا زندگی کنن که قبلا ميکردم.

شاد باشيد... خوش باشيد... و اميدوارم لحظه های شاد و شيرين و لذت بخشی انتظار همه مون رو بکشه. ( اين دعا الان بيشتر به خاطر خودم بودا  )

خیــــــــــــــــــــــــــــــــلی خوشحالم.. يه بار ديگه بهم خيلی چيزا از طرف اون بالاتری ثابت شد  قدرتو ميدونم هان

( پشيمونم کردی...  ... رو دلم مونده بود )

وعده ی ديدار نزديک است

خداحافظ