سلام...خوبيد فرشته های روی زمين؟ دو نوع فرشته داريما... از اينا >>  و اينا >>>  ...

حالم خيلی خوبه.. عاليه

      user posted image 

 

۱-

برزخ عقل و دل... کشاکش ... کدوم پيروز ميشه؟؟ قدرت عقل بيشتره يا دل؟ user posted image

خدا، وقتی آدما رو خلق ميکرد با عقلش خلق کرد يا ما حاصل احساس خدا هستيم؟

 

۲-

کوهی از سنگ، روزی فرو خواهد ريخت...انسانها که از سنگ، سخت تر نيستن.

هميشه دعا ميکنم:

خدايا! من رو از سنگ سخت تر کن!

آيا اين به اين معناست که من آرزو ميکنم که انسان نباشم؟!

 

شاعر نشدم... حرفای دلمه... گفتين مبهم ننويس.. گفتم چشم!... دوستی بهم گفت با کلمات بازی کن..فکر کنم اونقدر بازی کردم که دارن ميرقصن  وزن دار شدن.

 

يادتونه ميگفتم برای هم دعا کنيم؟؟ flower.gif flower.gif

چند نفر هنوز دعا ميکنن؟! بيايد دوباره با هم دعا کنيم.. من برای تو.. تو برای من.

من شروع ميکنم... برای همه تون..برای همه مون...

 خدايا! شادی رو از اين دلای خسته ، هيچ وقت نگير... flower.gif

خدايا! هيچ لبی يادش نره که ميتونه بخنده!flower.gif

خدايا!‌ ما رو از خودمون دور نکن!flower.gif

خدايا! منتظر نذار...flower.gif

( امروز از دوستم خواستم يه آيه ی قرآن برام بگه.. و قرآن رو باز کرد.. و اولين آيه ای که ديد، اين بود....)

ليجزي الذين امنوا و عملو الصلحت اولئک لهم مغفره و رزق کريم (سبا..آيه 4)

تا پاداش دهد به کساني که ايمان آوردند و کار نيک انجام دادند ..آنها مغفرت و پاداش بزرگي نزد خدا دارند

 

دوست دارم حالا که نوشتنم تغيير کرده، شما هم توی کامنت ها تغيير کنيد! سوال ها يی که پرسيدم رو بی جواب نذاريد flower.gif ميسی پيشاپيش flower.gif

خيلی خوشحالم.. خیـــــلی flower.gif

تا ديداری دوباره... دست خدا امانت... flower.gif