۷ مهر...

19 پاییز از فصل های زندگیم میگذره! 

و من در هفتمین روز پاییز، بهار زندگیم رو جشن میگیرم!

تولدم مبارک!

-----

همزودی گلم!

تولد تو هم مبارک... ایشالله با هم دیگه ۱۲۰۰ ساله بشیم و بازم تو بهم زنگ بزنی و تبریک بگی!

Image hosting by TinyPic

اینم که این پایین میبینید، کادوی هووییمه..   میسی ملیمی