تاحالا فکر کردين چرا اگه یه زن غربی توی خونه بمونه و مسئولیت مراقبت از خونه و بچه هاشو به عهده بگیره میگن داره کار خوبی میکنه و به خاطر فداکاری ای که کرده مورد احترامه؛ اما اگه یه زن مسلمون بخواد اینکار و بکنه میگن باید بریم آزادش کنیم..! اون محدوده!

تو کشورای غربی هر دختری آزاده که به هر شکلی بره  دانشگاه چون آزادی و حقوقی داره اما اگه یه دختر مسلمون بخواد از حجاب استفاده کنه حق ورود به دانشگاه رو از دست میده !!

تا حالا فکر کردین چرا؟ اگه ریشای یه یهودی بلند باشه میگن یه مومنه و داره ایمانشو نشون میده اما اگه ریشای یه مسلمون بلند باشه میگن یه افراطی و تروریسته!!!

یه راهبه اگه بخواد خودشو وقف خدا کنه حق داره خودشو از فرق سر تا نوک پا بپوشونه اما اگه یه زن مسلمون بخواد اینکارو بکنه میگن داره خودشو محدود میکنه...!!!

 
-----
سلام..نماز و روزه هاتون قبول.


این متن رو نمیدونم کجا خوندم.. اما مقایسه ی جالبی بود.. یه کم فکر کنید..

شاد باشید.