سلام

بي مقدمه:

خدا خوشي ها رو همين امروز قلمبه بهم داد داداشي جونم.. مهساي نازم.. خوش اومديد اميدوارم بهتون خوش بگذره.... دلمون واسه تون تنگ شده بود...
بابا جونم! 7 ماه گذشت از بودنمون با هم! شاهد همه چيز بودم.. امروز فهميدم خوشحالي! خدا ديگه اين خنده ها رو ازت نگيره! و خدا هيچ وقت تو رو از ما نگيره الهي آمينمن اصلا هم پريشون، و از اين قبيل حرفايي كه بهم نسبت ميدين نيستم!
امروز بمب انرژي ام و پر از احساس خوب و خوشبختي.
فقط قلبم دو جنبه داشت...شاديم خيلي بيشتره.. خيلي خيلي خيلي زياد
( اين نوشته ويرايش شد )


من چه سرسبزم و زيبا .. امروز