دلم واسه ت تنگ شد.. وقتي دلهره دارم.. اضطراب دارم..
وقتي توي تنهاييه خودم غرقم..
وقتي از فكرام خسته ميشم..
وقتي خيلي اتفاقا ميفته كه نبايد..
ميام سمت تو!
ميدونم توقع نداري تو شادي هم بگم يا رضا (ع)
اما اونقدرا هم بي معرفت نيستم!
حتي اگه ديگه دلم اونجوري كه بايد، نمي لرزه
معنيش فقط اينه كه تو خودم گم شدم!
تو هنوزم بزرگي و مقدس و آرزو!
پيش خدا تو رو قسم ميدم
پيش تو، خدا رو
بگذر از بي معرفتيم!بعضي از درد دلامو دوست دارم باهات.

اين هم از غرغر خودمه.. پيش خودم!


*
متاسفم!
حرف نميزنم! ميخواي گندش كني .. آتيشش بزني.. دودش رو فوت كني توي چشمم؟
من متنفرم از هر چي دوست ه اين شكليه!
تو رو خدا! محض حفظ زبان فارسي هم كه شده.. اسم خودتونو دوست نذاريد!
بذار هر چيز ديگه اي كه ميخواي
فقط.. دوست... نه! نه! نه!

اي دوست مزن زخم زبان جاي نصيحت
بگذار ببارد به سرم سنگ مصيبت*
خوشحالم! بي تفاوتم! اما گاهي گندش ( Gandesh ) زيادي در مياد!
مهم نيست كسي باور كنه يا نكنه كه خوشحالم! اما واسه دل خودم .. لبخند ميزنيم!


*
راستي! بدجوري تو نخ درس خوندنم!
اميدوارم كسي باور نكرده باشه   

*
اتفاقاي خيلي خاصي هم نميفته.. هر چي هم رخ ميده به كسي ربط نداره  
هوووم.. ديگه .. هيچي فكر كنم حرف ديگه اي ندارم 
رخصت مينماييم   

*
راستي!
هر كسي خواست حرفاي بالا رو به خودش بگيره اصلا مهم نيست. اصلا" بهتره كه همه به خودشون بگيرن!
بياييم وجداني و انصافا" زبان فارسي رو تحريف نكنيم! از خودمون شوع كنيم! تو " دوست " ي؟ دوست خودت و دوست من؟ فكر كن!
اگه دوستي، انگشت نكن تو چشمم هي!
اگه نيستي و لياقت اين اسم رو نداري، خلع سمت ( semat ) كن!
من هنوزم زبان مادريم رو دوست دارم!

 


چقدر خوشگل گفتم

*
دست خدا امانت  
راستي! گفتم خدا! خدا هم بهترين دوستمونه! ياد بگيريم ازش ستار العيوب بودنو به روت نمياره هيچي رو! اگه اشتباهي كردي دستت رو ميگيره و بلندت ميكنه.. معرفت !.. اووووه (ooooVah ) چقدر واژه ي "دوست " برازنده ي اوست! (‌سجع )

*
ماماني؟! گوشي رو بردار  
حاج آقا و حاج خانوم، چشمشون ميخوره به هم، يادشون ميره بچه دارن!  
خو حالا قد يه اس ام اس جواب دادن، يادتون بياد مريم رو   
نگرانم!  

*
اه ولم كنين بذاريد برم ديگه