دارم میرم به تهران.. ای جان ای جان!
ان شاالله خدا قسمت همه ی دوست داران بکنه! قسمت ما نیز هم!
.
.
.
.
انگار همین دیروز بود امتحانای فاینال ترم قبل رو میدادم. حالا امتحانای میان ترم دارم میدم! و بعدش هم پرواز به سوی ابدیت و فراتر از آن
خدا بخیر کنه این امتحانا رو.. از ذوق سفر دارم میترکم و به زور درس میخونم.
خلاصه.. یکی نیست بیاد کمک وسایل سفر رو اماده کنه من بشینم درس بخونم؟
.
.
.
.
.
خداحافظ... شاید تا وقتی دیگر