یه چند تایی دل شکسته بودیم
حالا مرمتشون کردیم!


* خوشحالیم!نکته ی کنکوری1:
یک جمله به زمان حال ساده بگید لطفا".

نکته ی کنکوری 2:
من هیچ وقت یاد نگرفتم باید بگم دل رو شکسته بودیم یا شکانده بودیم.
این معضل من از 14-15 سالگی شروع شد!!