امروز خیلی خسته شدم اما خیلی خیلی راضیم.
انگار دنیا خیلی قشنگتره برام!
اینجوری حس میکنم!


نکته کنکوری :
تایتل این موضوع، شعار تبلیغاتی Adidas میباشد!