دلیل استفاده از چنین حجابی چیه؟
خب یه چیزی توی مایه های extra care و این صحبتا!
هیچ اعتراضی نمیخوام بهش بکنم هان! بخونید بقیه ش رو
امشب و بعد از اینکه کلاسم تموم شد، جلوی در دانشگاه برای چند دقیقه منتظر بودم که دوستم بیاد و منم یه جزوه بهش بدم و برم. همونطوری که اونجا ایستاده بودم و با چشمام دنبال دوستم میگشتم، یه دفعه یه صدای دخترونه شنیدم که از پشت سرم اومد و گفت " رمیـــــــــــــز " * و همینطوری بهم نزدیک میشد و از روبرو هم که همکلاسیم با صدای بم به طرفی که من ایستاده بودم و به سمت اون صدای زیر روانه شد! و یه لحظه فقط صدای " شترق " و بعد خنده، به گوشم رسید!
خب این اتفاقات از نرمال ترین چیزهاست و من همینجوری از سر بیکاری و انتظار، فقط برگشتم ببینم اون کیه که اینقدر با احساس گفت رمیز! گفتم لابد میپره بغلش با اینهمه احساسی که توی صداش بود. برگشتم دیدم یه دختری دقیقا" با همون شکل و شمایلی که توی عکس بالا میبینید، که از کل بدنش که سیاه پوش بود، فقط یه جفت چشم و دو تا دست از مچ به پایین مشخص بود! بوده و الان دستاش توی دست همکلاسیمه!

نکته ی سیاسی:
تحلیل این قضیه با خودتون!

نکته ی الهیاتی:
استغفرالله !

نکته ی انگلیش جواتی:
ur face is love

نکته ی فارسی جواتی: (ترجمه ی ورژن انگلیش)
جمالتو عشقه!!

نکته ی مریم ای:
همه ی ما نسبت به لباسی که میپوشیم، مسئولیم!* رمیز اسم پسرونه ست و اسم یکی از همکلاسیام هست. < نمیدونم به پاکستانی هم اینطوری نوشته میشه یا نه! >