تو دل یه مزرعه یه کلاغ رو سیاه هوایی شده بره پابوس امام رضا...
هنوزم اون کلاغ رو سیاه، توی مزرعه مونده و داره دعا میکنه که بره پابوس امام رضا..
تولدت مبارک، محبوبم