همنوایی* سه نفری به همراه آوریل لاوین:
It's a damn cold night
صدای خنده ی سه نفری ای که در فضا پیچید!!

خیلی خوش گذشت امشب.

* منظورم از هم نوایی، عربده کشی بود!!

نمایشگاه کتاب بود از 5 تا 14 دسامبر که امروز روز آخرش بود و ما هم رفتیم. اکثر کتاب هاش عربی بود! و یا مذهبی. یه غرفه ی ایرانی هم داشت که جالب بود. کتاب های فارسی گذاشته بود راجع به اصفهان و شیراز و غیره و کتاب های دیگه ی ایرانی. یه کتاب " المسافر " هم توی غرفه ی دمشق دیدم که ترجمه ی شعر های سهراب سپهری بود!
واسه اولین بار بود که میرم نمایشگاه کتابی که هیچ کتابی نمیخرم!!

به من خیلی خوش گذشت کلا". یه صفای قشنگی دارن روز ها و شب هام که حاضر نیستم با هیچ چیزی این شادی و صفا رو عوض کنم!
جو گیر نشدم! خیلی وقته این احساس رو دارم.


قال مریوم ( مریم به لهجه ی عربی):
احساس پیروزی میکنم.. یه حس خوب و خوشگل که 2 هفته ست در من پایدار ه!