یه ذره شعور و درک نداره احمق خنگ! نمیفهمه دوستش دارم
آخه آدم انقدر خنگ؟ انقدر نفهم؟
چرا نمیفهمه من عاشق شدم؟
نمیفهمه قلبم واسه اونه!
کاش میفهمید بدون اون میمیرم!
یه ذره درک! یه ذره شعور! یه ذره فهم! بد نیستااااا !

و قص علی هذا!!


این جریان این موزیکه.. داره از عشق یارو میمیره ها!.. در عین حال بهشم میگه خیلی بی شعور و نفهم و خنگی!
اینم لینک دانلود:

نمیفهمه احمق خنگ!