همین الانه الان
به دقیقه هم هنوز تبدیل نشده
مامانم از توی صحن حرم امام رضا بهم زنگ زد...
گریه ی دو نفرمون...
منم بطلب.......
*
عشق یعنی تا اسمش بیاد همه ی وجودت فریادش بزنه و از دوریش نفست بگیره و اشک هات مهمون چشمات بشه!!
الان از همیشه عاشق ترم.

( برای امام بزرگوارم.. رضا..(ع) )


ساعت 23:41 سه شنبه