خدا خطر ها رو نشونم میده.
میگه ببین، اینا میتونن اتفاق بیفتن
اما... نمیفتن!
یا اگرم لازم باشه، خفیفش پیش میاد!
یقین دارم همیشه باهامی


دست خودش امانت..عید غدیر هم مبارک.
برای همه آرزوی دلی شاد میکنم و از خطرها ایمن باشید در پناه خدا..


*
خیلی خوشحالم.. هنوزم