این کارتون باگزبانی رو یادتونه که بچه بودیم نشون میداد؟
این شکارچی ه خرگوش، همه ش دنبال این خرگوشه بود که شکارش کنه اما همش بلا سرش میومد. یادمه بچه که بودم کلی از دست این خرگوشه حرص میخوردم آخه خیلی ظاهر خونسردی داره و همش هم هویج میخورد. یه جورایی لجم میگرفت
حالا اینا رو گفتم که یه چیز دیگه رو بگم.
چند روزیه که من سرما خوردم و از اونجایی هم که هوا خنک شده، توی خونه یه کلاه سرم میکنم که مثلا سرم رو گرم نگه داره. بعد یه روز خواهرم با من من گفت: مریم؟ یه چیزی بهت بگم؟ منم موافقت کردم و اونم گفت کارتون باگزبانی رو یادته؟ (البته اون موقع هیچ کدوممون اسم این کارتون رو یادمون نیومده بود و با آدرس دادن، شناسایی شد!) تو وقتی کلاه رو میذاری سرت، شبیه اون شکارچی ه میشی  مخصوصا" که لپ هم داری!!

بنده خدا فکر کرده بود من ناراحت میشمو کلی با احتیاط گفت! اما بعدش که دید یه چیزی توی مایه های انفجار خنده رخ داد، کوپ نمود!!