بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا..

دوست داشتم تاسوعا و عاشورا ایران باشم..
دوستان به جای ما.