سلام خدا

یه چیزی توی گلوم مونده بود که میخواستم بهت بگم. یعنی خیلی بهت گفتما اما میخوام بازم بگم!

از اینکه آرامش دادی به داداشم ازت ممنونم

از اینکه شادی رو به همسر داداشم بخشیدی ازت سپاسگزارم

از اینکه خستگی این انتظار رو از مامان و بابا م گرفتی و خوشحالی رو به جاش بهشون دادی شکر گزارم

از اینکه برادر همراه بهم عطا کردی

از اینکه خواهر فهمیده بهم دادی

و از اینکه مسیر زندگیم رو توی سراشیبی موفقیت قرار دادی

و برای تمامی لبخندهایی که به لبمون بخشیدی و تمام شادی هایی که توی چشمامون جاری ساختی

ازت ممنونم

این روزها حال عجیبی دارم

یک حال پر از خوشحالی

پر از امید

و پر از درک مهربانیت

خدایا مرسی..

و امیدوارم هیچ خاری چشم قشنگ زندگیمون رو دچار گزند نکنه.

 

الا بذکر الله تطمئن القلوب قلبخیال باطل