مادرم دوستت دارم

 

به مادر قسم..

مادر من بهترین است..

روزت مبارک مادرم..

نمیدونم چند روز دیگه مونده

اما هر روز و هر لحظه روز مادر ه.

دم هایی که باید فقط او را بوسید

و از عشق برایش گفت

اینکه چقدر عاشق صدایش هستی و گاه دلت میخواهد بارها صدایت کند و بعد پاسخش دهی

تا از لذت شنیدن نامت که از لب های او جاریست، مست شوی..

بگذار بداند چقدر دوستش داری

و چقدر در زندگی نقش مهمی را دارد

و چه الگوی بزرگیست

و چه بی همتاست

و چقدر

چقدر

چقدر زیباست

این

مادر..

دوستت دارم مادرم.

 

پ.ن:

جای تمام فرزندان دور از مادر

در لابلای عشقِ کلماتِ اینک سکوت شده

خالی..

 

دل، نوشت:

سیب را همیشه دوست داشته ام

زیرا همواره میگویند تو و مادرت همان سیبی هستید که از وسط دو نیم شده است!

خدا هم گاهی خسته میشود و برای خلق یک انسان، به فشردن دکمه های Copy و Paste روی می آورد..

من و مادرم این گونه ایم!!