امروز بدون اینکه کسی رو ببینم که ظاهری شبیه ایرانی ها داشته باشه و یا بشه حدس زد که کسی اونجا ایرانیه، متوجه شدم که اون منطقه ای که صبح اونجا بودم،‌حتما حتما ایرانی زندگی میکنه!

چطوری؟

 

یه تابلو بود برای Reserved Parking

پایینش فحش نوشته بود! فحش پینگلیشی!

 

*

لطفا دنبال کلمه ش نگردید چون ننوشتم! این چیزا رو که ادم پابلیش نمیکنه! دهه!

**

به جمله ی اولی که نوشتم نخندید! خیلیم قشنگ نوشتم!

***

آپ کردم که یعنی زنده ام! این روزا مش ام خیلی غوله! -خیلی مشغولم-

 

شاد زی مهر افزون