چند وقتیه بنا به علاقه کتاب قصص قرآن (تاریخ انبیا) رو قبل از خواب میخونم. -یه بار ساعت 7 عصر از شدت خستگی تصمیم گرفتم بخوابم که دیدم کتاب داره بهم چشمک میزنه. رفتم سراغش و تا ساعت 10.30 نتونستم ازش دل بکنم!-

تا اینکه 2 شب پیش یه خوابی دیدم که به هیچ وجه یادم نمیاد چی بود قضیه ش و چه اتفاقی توش افتاد. تنها چیزی که ازش یادمه اینه که حضرت یوسف توی خوابم بود! به غایت زیبا و رشید و رعنا!! (بیخود نبود زلیخا بیچاره ش شد!)

 

----

یه بار یه نفر که انگلیسیش خوب نبود از یه نفر دیگه پرسید:

+ sweet shirt یعنی چی؟

جواب داد:

- یه لباس cool واسه teenager ها!!

----

 

 

شاد زی مهر افزون