دلم میخواد بزنم به دل جاده!!

دلم سفر برون شهری میخواد!

شاعر میگه:

Hit the road!

شاعر دیگه ای میگه:

بشین ماستتو بخور! فعلا درستو بخون تا بعد میبرمت ددر!

 

 

چشم!

مثلا نوشتم که بگم مام هستیم هنوز!

اما خب دیگه هر چی میخوام بنویسم در اثر کمبود وقت از یادم میره و یا از اهمیت خارج میشه.