وقتی علیرغم تلاشهام برای پیشبرد کاری،  اون کار انجام نمیشه و یا ثمره ی کمی داره، خیلی ناراحت نمیشم! چون یادم میاد به خدا گفتم‌ "کاری که تو صلاح ندونی انجام بشه رو، نمیخوام!"

 

***

روزهای عطش آور ماه رمضون با التهاب قشنگی میگذره.

***

امتحانام شروع شد. خوشحالم.. آخرین امتحانا..

 

 

شاد زی مهر افزون

دست خدا امانتبامن حرف نزن