همه میدونیم 11. سپتامبر 2000 چه اتفاق مهمی در امریکا و بالطبع در دنیا افتاد.  اما اتفاقی مهمتر از اون در همون تاریخ فقط چند سال پیشتر از اون رخ داد. 11.سپتامبر.1981

اتفاقی که علی نام گرفت و بودنش معنای راستین زندگی  ست.

و اون اتفاق برادر منه.

برادری که به کلمه ی برادر، معنای تازه داد. رفاقت!

 برادری که سالها دور از هم زندگی کردیم اما این هم از گرمای دلهامون چیزی کم نکرد. که اغراق هم نیست اگر بگم دلهامون به هم نزدیک تر و پیوند خواهر و برادریمون محکم تر شد.

 برادرم علی:

همیشه دوستت داشتم و دارم و خودت هم میدونی.

 همیشه  بابت داشتن تو به خدا بدهکارم

در کنار مهسا خوشبخت باشی.. که هستی

 

دوستت دارم.قلب

 مریم