سلام.

بنده لازمه همینجا اعلام کنم که بعد از سه سال پیاپی درس خوندن و سه ترم کامل در طول سال گذروندن و بدبختی و مصائب زیادی کشیدن و استرس های فراوان - البته بی انصافیه اگه بگم خیلی جاهاش بهم خوش نگذشته و احساس باحال بودن نکردم!! روزهای قشنگ هم زیاد بود توی دانشگاه و البته همچنان ادامه خواهد داشت- ، در تاریخ ١٧ سپتامبر ٢٠٠٨ و در حالی که هنوز ١٢ روز به پایان ٢٠ سالگی ام مونده موفق به اتمام درس در مقطع لیسانس شده ام!‌عینکخوشمزه

خواستم همین رو بگم که یعنی مام آررررره!!‌ از خود راضی 

خواهرم: الان خانوم مهندس شدی؟ مژه

مریم: نه!!

خواهرم: هاااان! پس تو هیچی نشدی که!!‌ ابرو

مریم: ($#%*&) * بیزینس وومن چی؟!‌ ‌ خنثی

* کلمات داخل پرانتز الفاظ نیمه رکیک میباشند!

 

خنده

دیشب از شدت استرس داشتم افقی میشدم!‌ اما خب بعد از امتحان مورب شدم!‌ دیگه از شدت خوشحالی میدویدم!

 

شاد زی مهر افزون