سلام.

انگار اتفاقات قشنگ توی زندگی ما با ماه رمضان پیوند خورده ن!

چند تا مورد هست که توی ماه رمضان اتفاق افتاده. در مورد خودم فقط بخوام بگم یکیش فارغ التحصیلیم بود. یکیش رسیدن به چیزی که داره مراحل آخریش رو میگذرونه. امسالم که مصادف شده با ورود به دهه ی سوم از زندگیم.

ماه برکته! توی زندگی من که لااقل اینطور نشون داده شده.

***

چند روزیه که من صدام گرفته. یه مقداری استرس داشتم این روزهای اخیر و از طرف دیگه یه کم سرما خورده بودم که یه شب سر افطار خربزه خوردم و همون باعث شد که صدام بگیره. حالا باز صدام در میومد لا اقل، اما رسما از امروز صبح تا به حال من نور و تصویر دارم اما صدا ندارم! نیشخند خواهرم امشب برام سوپ و فرنی درست کرده بود و حس کردم چقدر خوبه گاهی آدم یه چیزیش بشه تا براش اختصاصی چیزی درست کننعینک و قربون صدقه ش برنخجالت و بهش بگن "حالا تو حرف نزن!" قهقهه

 

فعلا" تا آپ بعدی