توی آفیس نشسته بودم- تنها

چند تا فکس اومد- بعد از اینکه دستگاه فکس از تکاپو ایستاد و همه ی کاغذ ها رسید تلفن زنگ خورد.

یه خانومی از ایران "عزیزم عزیزم کنان" از من میخواست تا چک کنم ببینم چه چیزایی برامون رسیده. چند تا برگه از قلم افتاده بود که منجر به مکالمه ی دوم شد. وقتی همه ی برگه ها رسید ایشون توضیح دادن که فلان برگه رو برسون به دست فلانی (رئیس شرکت) و فلان برگه ها رو هم که سه برگه هست رو به مترجم شرکتتون!‌ گفتم مترجم؟‌ گفت احتمالا خودتون! - میبینی تو رو خدا! Business Manager بودنمون به کل رفت زیر علامت سوال! - گفتم چه کارشون باید بکنم؟ گفت ترجمه!‌ و ادامه داد که: این مدارک رو برده بودیم دارالترجمه -ایران- و برامون ترجمه کردن.راستش من (یعنی خانوم مذکورِ پشت تلفن) انگلیسیم اصلا خوب نیست اما وقتی ازشون گرفتم و اونجا چک کردم با دیکشنری دیدم که خوب ترجمه نکردن!‌ برای همین هم ازشون تحویل نگرفتم تا پول بیخود پرداخت نکرده باشم!‌ حالا شما لطفا ترجمه کن!منم یه اوکی گفتم و قطع کردم.

بعد که نشستم برگه ها رو چک کردم چیزایی بود که بهتر میدونم خودتون بخونید جمله ی پایین رو تا متوجه بشید عمق فاجعه ی حال من رو:

" ابزار سقفی شامل:‌لبه به قیمت هر متر طول .... ریال و نیز دوبل هر متر طول... ریال و ناودانی......."

این تنها یک خط از سه صفحه ای بود که ترجمه ی دارالترجمه - که ملت این کاره اند- مورد قبولشون واقع نشده بود و قراره که من ترجمه شون کنم باشد که مورد قبولشون قرار بگیره!

چند دقیقه ی بعدش که شوک و بحران وارده رو پشت سر گذاشتم زنگ زدم به رئیس شرکت و گفتم جریان از این قراره!‌ ترجمه ای که دارالترجمه آماده کرده رو خانومی که اصلا نمیدونه انگلیسی چی هست رو قبول نکرده و حالا من باید اینا رو تا فردا (مهلت تعیین شده توسط خانم مذکور!) ترجمه کنم در صورتی که اصلا نمیفهمم معنیشون چیه و کلمه های عودت و ممهور و ابزار سقفی و غیره و ذالک به گوش اجدادم که به زبان فارسی دری صحبت میکردن هم نخورده!‌حالا من بیام برای نمایشگاه که به گفته ی خودشون آبروشون هست چیزی رو ترجمه کنم که نمیدونم چیه؟! احتمالا به جای اون کلمه های نا آشنا باید از Unknown Factor استفاده کنم! یعنی تقریبا توی هر خط سه چهار بار!!

 

 

نتیجه ی اخلاقی:

درسته که سواد نداریم اما ادعا که داریم! دارالترجمه هم بره ماستشو بخوره با این ترجمه کردن غلط غولوط و مزخرفش!!

 

روشنگری:

اگر متوجه نشدید از چه زبانی به چه زبانی باید ترجمه بشه اینجا رو بخونید:

" باهوش!! مسلما" منظورم این بوده که از فارسیِ عهد بوق میرزا به انگلیسی ترجمه بشه"

 

شدید الحن بودن این قضیه رو دارید که؟؟