امروز -جمعه- دقیقا 4 روزه که دست چپم درد میکنه! از ناحیه ی کتف. و درد میکنه جوری که امانم رو بریده!

همین باعث شده فکر کنم به این موضوع که چرا چپ؟ چرا راست نه؟ من که راست دستم خب! یه مقدار یواشکی خودم رو زیر نظر گرفتم!! (بله بله امکان داره!) به نتایج جالبی رسیدم! اینکه:

من معمولا با دست چپ رانندگی میکنم!

من فقط با کتف چپ کیف حمل میکنم!

من اغلب با دست چپ چیزی رو -مث کیسه های خرید و غیره- حمل میکنم!

من شنا ی کرال رو از طرف چپ خیلی بهتر انجام میدم و راحت تر نفس گیری میکنم!

من وقتی کسی چیزی توی دستش قایم میکنه و میگه کدوم رو میخوای، دست چپ رو انتخاب میکنم!

من از چپ به راست نوشتن رو بیشتر دوست دارم!

من رانندگی از لاین چپ -لاین سرعت- رو بی نهایت دوست دارم!

من هندزفری موبایل -سینگل- رو توی گوش چپ میذارم!

من همیشه سمت چپ ماشین (صندلی عقب) مینشینم -وقتی رانندگی نمیکنم-!

من وقتی امتحان گواهینامه ی رانندگی میدادم خدا خدا میکردم که بهم بگه میدون رو برو چپ!

من وقتی سر کلاس میشینم دوست دارم یا سمت چپ کلاس باشم و یا صندلی ای که سمت چپش خالیه!

و ....

من با دست راست - فقط- مینویسم!!

در آخر موندم چه نتیجه ای بگیرم! من چپ دستم یا راست دست؟

 

آخرش یادش اومد، نوشت!!:

راستی! من قلبمم سمت چپه! عینکنیشخند

 

 

خیال باطل