سلام.

- امشب دومین امتحان میان ترم از فوق لیسانس رو دادم و عالی بود.

- امشب برای اولین بار جریمه شدم!‌ ماشین رو جلوی دانشگاه پارک کرده بودم و پشت یه ماشین ه دیگه از دانشجوها (این کارا عادیه جلوی در دانشگاهمون! و هر کسی شماره ی موبایلش رو میذاره جلوی داشبورد تا در مواقعی که طرف اول خواست از پارک خارج بشه بتونه با طرف دیگه تماس بگیره) پارک کرده بودم. رفتم سر جلسه ی امتحان و وقتی تموم شد امتحانم موبایل رو چک کردم ٢۵ تا میسد کال با یه دونه مسیج داشتم که محترمانه خواسته بود ماشین رو جابجا کنم! و من یک ربع دیر دیدم این مسیج رو! وقتی اومدم سمت ماشین دیدم برگه ی جریمه زیر داشبورده! به به چه هوای خوبی!

- امشب زودتر از همیشه اومدم خونه و زودتر از همیشه قصد دارم بخوابم (مثلا ساعت ١١ شاید خوب باشه!)

- امشب یلداست! ما هندونه نداریم! ما آجیل داریم اما نمیخوریم!‌ ما سرما داریم اما کرسی نداریم!‌ ما حوصله ی این کارها را فعلا نداریم!‌ برادر هنوز نرسیده خونه- خواهر امتحان داره و من هم خوابم میاد. پس یلدایتان خُرَم. خوشحالم که یلدا م رو نه مهمان کسی هستم و نه کسی مهمان من. بگیر تخت بخواب حالشو ببر نیشخند