سلام

سال ٨٧ با همه ی قشنگی ها و زشتی هاش داره تموم میشه و چقدر زود گذشت.

سال ٨٨ جمعه،‌٢٠ مارچ تحویل خواهد شد.

و جالب این بود که توی خبرا خوندم که تولد امام هشتم، رضا(ع)  امسال ٨.٨.٨٨ خواهد بود. تقارن قشنگی بود.

برای همه سالی پر از برکت و شادی آرزو میکنم. و امیدوارم امسال سال قشنگی باشه

 

اگر وقت کردم با آپ مفصل تری میام دوباره. اگرم نه که:

سال نو مبارکزباننیشخندمژه