خدا بهم لطف کرد و بار دیگه خوشبختی رو با همه ی وجودم حس کردم.

امروز روز قشنگی بود برام

٢١ اپریل ٢٠٠٩

امروز بار دیگه خدا رو شکر کردم که بهم لیاقت این زندگی رو داده و امیدوارم بنده ی شاکری بوده باشم.

یکی از دوستانم ازم پرسید اگر یکی از آرزوهات قرار باشه که برآورده بشه و الان داشته باشیش، اون چیه؟ بعد از چند دقیقه تفکر چیزی برای گفتن نداشتم! دیدم همه چیز سر موقع خودش و وقتی که "نوبر" ه اتفاق افتاده و میفته.

خدا رو صد هزار بار دیگه شکر، شکر و شکر.

* بعدا"‌شرح خواهم داد. وقتی که خبر دست چندم خواهد شد شرح مفصلی از امروز رو مینویسم.

لحظه های قشنگتون تا ابد پایدار!

 

پی نوشت اختصاصی:

مانی جونقلب. رفتم پرسیدم راجع به قضیه ی مطرح شده پشت تلفن. گفتن حتما" خواهند داد. پس خیالت راحت قلب