پدرم،‌

مادرم،‌

برادرانم،

خواهرانم

بزرگترین سرمایه های زندگیم

دوستتان دارم.

 

پدرم، آرامشی که به خانه مان هدیه میکنی، هیچ جایی قابل یافتن نیست

مادرم، زیبایی زندگیمان به خاطر حضور توست

برادرم علی، قابل اعتماد ترین دوست تمام زندگی ام هستی

برادرم قاسم، فداکاری و درایت و محبت تو مثل دریاست،‌بی انتها

خواهرم مهسا،‌ محبت و خوش قلبیت بسیار دوست داشتنی و زیباست

خواهرم مرجان، مونس و غمخوارم، عاشق خنده های از سر خوشی ات هستم

 

زندگی با بودن شما زیباست..

قلب