یه میدون بزرگی هست توی مسیر شارجه- دبی ( و نرسیده به قصبا) که از طرف چپش خیلی کم پیش میاد که ماشینی رد بشه.

یه روز با بابا داشتیم میرفتیم سمت دبی، که رسیدیم به همون میدون و از سمت چپ یه ماشین اومد. بابام گفتن: حکایت همون اتوبوس جهانگردیه ست که سالی یه بار از این خیابون رد میشه و اونم وقتی که ما وسط خیابونیم!!** خنده

 

** یادتونه این دیالوگ کارتون مورچه خوار رو؟

 

مورچه خوار